Semiotyka barw – kolor składową symboliki świąt i obrzędów

W Ośrodku Edukacji Regionalnej w Starym Wiśniczu odbyły się warsztaty adresowane do nauczycieli, opiekunów i wychowawców pn. „Semiotyka barw – kolor składową symboliki świąt i obrzędów”.
W części merytorycznej słuchaczom spotkania przedstawione zostały zagadnienia związane z semiotyką barw funkcjonującą w kulturze ludowej. Pod koniec XIX i na początku XX w. naturalizmem i psychologizmem próbowano tłumaczyć klasyfikację barw i ich symbolikę. W późniejszym okresie istniało założenie, że w tej samej sytuacji istnieje możliwość wielu systematyzacji, a oddziaływanie barw na człowieka wynika, nie tyle z naturalnych właściwości, ile z przypisanych im wartości symbolicznej. Same barwy właściwości nie tworzą, choć symbolikę w pewnym stopniu określają. System barw był zawsze dynamiczny, nigdy nie zamknięty i nieustannie konstruowany. Odczytywanie znaku jakim jest kolor wymaga ustawienia go w kontekście historycznym i kulturowym, co na przykładach zostało zobrazowane.
W drugiej części zajęć eksplozja barw, które pojawiają się o tej porze roku stała się inspiracją do przygotowania prac o tematyce wielkanocnej. Kompozycje, koszyczki, kwiaty, pisanki, wszystko tworzone, by podkreślić symbolami nadchodzące święto i radość budzącej się do życia przyrody. Prace też mają zadnie zachęcenia do kolejnych twórczych rozwiązań podczas zajęć z wychowankami, wśród których pracują uczestnicy. Warsztaty zostały przygotowane przez panie Agatę Załupską i Bernadettę Błoniarz.