Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku