Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

Publikujemy zarządzenie  Nr I/39/20 Burmistrza Nowego Wiśnicza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowy Wiśnicz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wraz z załącznikami.

Download (PDF, 3.29MB)

Wzór oferty

Wzór sprawozdania