Informacje na temat koronawirusa

W związku z rosnącym zagrożeniem pojawienia się  choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej koronawirusem  SARS – CoV- 2 publikujemy materiały informacyjno-profilaktyczne dotyczące tego zagadnienia.
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.
Zalecenia:
  • Często myj ręce, używaj mydła i wody.
  • Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos.
  • Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację saniatarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Aktualne informacje można śledzić na stronach:

www.gov.pl/koronawirus
https://gis.gov.pl/
www.gov.wsse.krakow.pl