Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież zapobiega pożarom”

W dniu wczorajszym, 27 lutego w remizie OSP w Nowym Wiśniczu odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież zapobiega pożarom”.
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.
Turniej przeprowadzony został wśród uczniów szkół z terenu gminy Nowy Wiśnicz w dwóch kategoriach wiekowych:

  • I grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy I-VI (10-13 lat),
  • II grupa – uczniowie szkól podstawowych klasy VII –VIII (14-16 lat).

Uczestnicy musieli wykazać się wszechstronną wiedzą z zakresu pożarnictwa m.in.: tradycji i historii straży pożarnych, przepisów z zakresu ochrony ludności, ekologii, ratownictwa, prowadzenia akcji ratowniczych, sprzętu ratowniczo – gaśniczego, zabezpieczeń przeciwpożarowych, zasad ewakuacji ludzi, zasad udzielania pierwszej pomocy.
Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja turniejowa w składzie: Dh Henryk Dejnak – przewodniczący, oraz członkowie Dh Edward Oświęcimka i Dh Marek Palej.
Po części pisemnej (30 pytań testowych) do kolejnego etapu (3 pytania ustne) zakwalifikowali się uczestnicy z największą liczbą punktów uzyskanych w części pisemnej. Suma punktów z obu części dała ostatecznie następujące wyniki:
I Grupa – szkoła podstawowa kl. I – VI (10-13 lat)
I miejsce – Piotr Całka – Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Kobylu
II miejsce – Bartłomiej Gut – Publiczna Szkoła Podstawowa w Chronowie
III miejsce – Cyprian Zygmunt – Publiczna Szkoła Podstawowa w Chronowie
II Grupa – szkoły podstawowe kl. VII – VIII (14-16 lat)
I miejsce – Kacper Brzegowy – Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Brodzińskiego w Królówce
II miejsce – Mateusz Salwa – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu
III miejsce – Magdalena Wojciechowska – Szkoła Podstawowa im. Ks. Twardowskiego w Kobylu
Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody sfinansowane z budżetu gminy Nowy Wiśnicz.
Zdobywcy pierwszych miejsc w obu grupach wiekowych będą reprezentować gminę na szczeblu powiatowym w Bochni.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych eliminacjach.