Imienne wykazy głosowań radnych nad uchwałami z XV sesji Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 13 lutego 2020 r.

W myśl art. 14 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym przedstawia się do publicznej wiadomości imienne wykazy głosowań nad uchwałami podjętymi podczas obrad XV sesji Rady Miejskiej w dniu 13 lutego 2020 r.

Download (PDF, 2.45MB)