Dotacje dla klubów sportowych

Burmistrz Nowego Wiśnicza Małgorzata Więckowska rozdzieliła dotację i podpisała umowy z klubami sportowymi na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
W oparciu o wnioski złożone w ramach naboru trwającego w okresie od 7 do 22 stycznia 2020 r., dotacje na realizację projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu otrzymały wszystkie wnioskujące kluby w następujących wysokościach:

  • Wiśnicki Klub Sportowy Szreniawa Nowy Wiśnicz na realizację zadania pn. „Popularyzacja i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży gminy Nowy Wiśnicz” w kwocie 120 000,00 zł
  • Ludowy Klub Sportowy GRYF – Chronów na realizację zadania pn. „Prowadzenie drużyn sekcji piłki nożnej i siatkowej” w kwocie 30 000,00 zł

  • Uczniowski Klub Sportowy „JP2 Stary Wiśnicz” na realizację zadania pn. „Prowadzenie sekcji tenisa stołowego” w kwocie 10 000,00 zł

  • Klub Sportowy Ceramika Muchówka na realizację zadania pn. „Prowadzenie drużyn sekcji piłki nożnej i przeprowadzenie rozgrywek piłkarskich oraz innych imprez sportowych przez KS CERAMIKA MUCHÓWKA” w kwocie 30 000,00 zł

  • Klub Sportowy „Czarni” Kobyle na realizację zadania pn. „Sprzyjanie rozwojowi aktywnego życia mieszkańców Kobyla poprzez prowadzenie drużyn piłki nożnej w roku 2020” w kwocie 75 000,00 zł

  • Klub Sportowy Zryw Królówka na realizację zadania pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Królówce poprzez prowadzenie drużyny sportowej” w kwocie 15 000,00 zł

Łącznie na ten cel przeznaczono kwotę 280 000,00 zł.

Poniższe zdjęcia przedstawiają podpisanie umów z klubami sportowymi: