XIV Sesja Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu

W dniu 30 stycznia br. w sali obrad Ratusza Miejskiego w Nowym Wiśniczu odbyła się XIV sesja Rady Miejskiej, której obrady otworzył, a następnie przywitał wszystkich zaproszonych gości Przewodniczący Rady Miejskiej, Marcin Korta. W obradach wzięło udział 14 radnych. Gościem sesji był również Starosta Bocheński, Pan Adam Korta wraz z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Panem Tadeuszem Białką. W krótkim przemówieniu Starosta podziękował przede wszystkim Pani Burmistrz, Małgorzacie Więckowskiej oraz Radnym za owocną współpracę z samorządem Gminy Nowy Wiśnicz oraz za współfinansowanie zadania budowy chodnika i zatoki autobusowej przy drodze powiatowej w Kopalinach w ubiegłym roku. Ponadto przedstawił cele i zadania powiatu, które skupiają się głównie w obrębie zdrowia, edukacji i bezpieczeństwa. Przedstawił także planowane inwestycje powiatu bocheńskiego na terenie gminy Nowy Wiśnicz w najbliższym czasie, wśród których wymienił przede wszystkim remont drogi powiatowej wraz z budową chodnika w Królówce, czy zlecenie projektów na ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż drogi powiatowej pomiędzy Nowym Wiśniczem a Starym Wiśniczem i ciąg dalszy chodnika w Olchawie. Zarówno Burmistrz jak i Radni zwracali uwagę przede wszystkim na potrzebę remontów dróg powiatowych oraz budowę chodników wzdłuż nich na obszarze całej gminy.

Po zamknięciu obrad miał miejsce występ artystyczny na zakończenie okresu Bożonarodzeniowego w wykonaniu Grupy Kolędniczej działającej przy OSP w Królówce. Kolędnikom serdecznie dziękujemy za uświetnienie obrad i gratulujemy pięknego występu.