Imienne wykazy głosowań radnych nad uchwałami z XIV sesji Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 stycznia 2020r.

W myśl art. 14 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym przedstawia się do publicznej wiadomości imienne wykazy głosowań nad uchwałami podjętymi podczas obrad XIV sesji Rady Miejskiej w dniu 30stycznia 2020r.

Download (PDF, 2.99MB)