Zakończono prace przy rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Wiśniczu

Gmina Nowy Wiśnicz zakończyła prace w ramach zadania “Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Wiśnicz ( ul. ks. Józefa Białki, Rynek, sięgacze od ul. Pogodnej, ul. Lipnicka) – etap II”. Zakres zadania objął ponad 580 mb sieci wraz z przyłączami. Wartość robót opiewa na kwotę  ok. 750 tys. Zadanie zostało sfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Komentarze są wyłączone.