Informacja o projekcie dla młodzieży

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji zaprasza młodzież w wieku 15-29 lat z terenu Małopolski do udziału w projekcie “Młodzież solidarna z dziedzictwem”. Projekt ma rozwijać umiejętności miękkie, które będą przydatne na rynku pracy. Dzięki warsztatom o dziedzictwie kulturowym i szeregu działań indywidualnych, młodzi ludzie będą mieli okazję nie tylko zdobyć nowe umiejętności, czy nawiązać kontakty, które w przyszłości mogą zaowocować współpracą, ale również poznać małopolskie dziedzictwo kulturowe. Rekrutacja do projektu dopiero się rozpoczęła. Przewidziane jest 8 grup warsztatowych, z których jedna liczy 20 osób.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdą Państwo poniżej:

Download (PDF, 163KB)

Komentarze są wyłączone.