I Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej Osób Niepełnosprawnych

15 stycznia br. Środowiskowy Dom Samopomocy w Muchówce zorganizował I Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej Osób Niepełnosprawnych. W przeglądzie uczestniczyli reprezentanci zaprzyjaźnionych placówek z Zagórzan, Rdzawy, Żegociny, Tomaszkowic, Łysej Góry oraz młodzież ze SOSW w Bochni.
Wszystkie ośrodki zaprezentowały swoje programy artystyczne na wysokim poziomie, a prezentacje przegradzane były wspólnym śpiewaniem kolęd. Bożonarodzeniowy klimat sprzyjał pogłębianiu znajomości i przyjaźni w szerszym gronie. Uwieńczeniem spotkania było uroczyste wręczenie pamiątkowych statuetek przez Burmistrz Nowego Wiśnicza – panią Małgorzatę Więckowską oraz Kierownika MOPS w Nowym Wiśniczu – pana Przemysława Krzyżaka. Wspólne kolędowanie jest jedną z form integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych, umożliwia prezentację umiejętności artystycznych w szerszym środowisku, przeciwdziała marginalizacji i wykluczaniu tej grupy osób
Dzięki uprzejmości i życzliwości Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Wiśniczu, która użyczyła na tę okoliczność swojej remizy, kolędowanie mogło odbyć się w tak licznym gronie i miłej atmosferze.

I Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej Osób Niepełnosprawnych I Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej Osób Niepełnosprawnych