Dotacje dla osób fizycznych

LGD „Dolina Raby” poszukuje osób fizycznych zainteresowanych pozyskaniem dotacji w następujących branżach:

Premia na podjęcie działalności gospodarczej – 55 000,00 zł w zakresie celu szczegółowego LSR „Rozwój markowej żywności tradycyjnej i kanałów dystrybucji tych produktów, w tym krótkich łańcuchów żywnościowych” – wsparcie udzielane wyłącznie dla projektów o planowanej podstawowej działalności w zakresie sekcji C działy 10 i 11 systemu REGON (PKD) tj. produkcja artykułów spożywczych oraz produkcja napojów. Przedsięwzięcie skierowane do osób, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą w zakresie produkcji żywności wyrabianej w sposób tradycyjny, bazującej na lokalnych i tradycyjnych recepturach oraz naturalnych składnikach bez udziału szkodliwych dodatków chemicznych.

Premia na podjęcie działalności gospodarczej – 55 000,00 zł w zakresie celu szczegółowego LSR „Rozwój turystyki i produktów turystycznych, szczególnie w zakresie turystyki aktywnej i weekendowej” – Wsparcie udzielane wyłącznie dla projektów o planowanej podstawowej działalności w zakresie sekcji I lub sekcji N dział 79 systemu REGON (PKD) tj.
działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane. Przedsięwzięcie skierowane do osób fizycznych, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą w zakresie sekcji I lub sekcji N dział 79 systemu REGON (PKD).
Termin naboru w zakresie w/w przedsięwzięć od 27.01.2020 – 10.02.2020.

Zainteresowanych prosimy o pilny kontakt z biurem LGD pod nr tel. 14 68 544 44 lub e-mail biuro@dolinaraby.pl oraz o udział w szkoleniu w dniu 20.01.2020 r. o godz. 16.00 w Gminnej Świetlicy w Trzcianie.