Szkolenia dla organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Dolina Raby” informuje, że w związku ze zbliżającymi się terminami naborów wniosków zaplanowano dwa szkolenia.
  1. W dniu 13 stycznia 2020 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 w Gminnej Świetlicy w Trzcianie zaplanowano szkolenie nt. zasad ubiegania się o wsparcie zadań w ramach projektów grantowych – szkolenie przeznaczone jest dla organizacji pozarządowych. Termin naboru pierwszy kwartał 2020 r.
    W związku z czym jeszcze raz zachęcamy na to spotkanie organizacje pozarządowe, które chciałyby realizować projekty do 20 000 zł w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego lub promocji turystycznej obszaru lub promocji markowej żywności.
  2. W dniu 20 stycznia 2020 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 w Gminnej Świetlicy w Trzcianie zaplanowano szkolenie nt. zasad ubiegania się o wsparcie na projekty gospodarcze tj. podejmowanie działalności oraz rozwijanie działalności gospodarczej – szkolenie przeznaczone jest dla osób fizycznych planujących podjąć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców planujących rozwijać działalność gospodarczą. Nabór wniosków ustalony od 27.01 – 10.02.2020 r.

Przypominamy, że udział wnioskodawcy w szkoleniu w ramach zakresu, z którego planuje złożyć wniosek jest punktowany w trakcie oceny wniosku według lokalnych kryteriów wyboru.

Zapisy na szkolenia pod nr telefonu: 14 685 44 44 lub biuro@dolinaraby.pl. Chęć udziału w szkoleniu należy uprzednio zgłosić do organizatora pod podanymi wyżej kontaktami.

Serdecznie zapraszamy!