Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomnej

W dniu 23 grudnia 2019 r. na placu przy remizie OSP w Łomnej odbyła się uroczystość przekazania tamtejszej jednostce nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Renault Master. Kluczyki wraz z dowodem rejestracyjnym druhom z OSP Łomnej przekazała Burmistrz Nowego Wiśnicza Małgorzata Więckowska w towarzystwie Posła na Sejm RP Piotra Saka oraz Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. Roberta Cieśli. Wśród zaproszonych gości obecni byli także Radni Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu, Komendant Gminny ZOSP RP w Nowym Wiśniczu, Prezes ZOG ZOSP RP w Nowym Wiśniczu, reprezentacje jednostek OSP w Gminie Nowy Wiśnicz, pracownicy Urzędu Miejskiego, sympatycy jednostki oraz proboszcz parafii ks. Krzysztof Wąchała, który poświęcił nowy pojazd.
To cenny nabytek dla jednostki, gdyż w istotny sposób podniesie jej sprawność operacyjno-techniczną i tym samym poprawi skuteczność prowadzonych przez nią działań ratowniczo-gaśniczych, jak również powierzonych przez gminę zadań w zakresie ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Zakup samochodu był możliwy dzięki pozyskanej dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.
Koszt zakupu samochodu to 279.950,00 złotych, w tym: dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości 274.950,00 złotych, pozostała suma pochodzi ze środków własnych Gminy Nowy Wiśnicz.

WSPÓŁFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI, KTÓREGO DYSPONENTEM JEST MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Poniżej fotorelacja z wydarzenia:

Komentarze są wyłączone.