Imienne wykazy głosowań radnych nad uchwałami z XIII sesji Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2019 roku

W myśl art. 14 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym przedstawia się do publicznej wiadomości imienne wykazy głosowań nad uchwałami podjętymi podczas obrad XIII sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2019 r.

Download (PDF, 3.36MB)