Wiśnickie pożegnanie

Panu Jackowi Trzeciakowi z Rodziną
wyrazy szczerego żalu, współczucia
oraz słowa otuchy z powodu
śmierci Taty

składają

Burmistrz Nowego Wiśnicza
Radni Rady Miejskiej
Pracownicy Urzędu Miejskiego
i jednostek organizacyjnych

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę, 21 grudnia 2019 r., o godz. 12.30, w Kaplicy cmentarnej w Nowym Wiśniczu. Modlitwa różańcowa przy Zmarłym rozpocznie się o godz. 12.00.