Nowe nawierzchnie asfaltowe na terenie gminy Nowy Wiśnicz

Gmina Nowy Wiśnicz wykonała remonty kolejnych odcinków dróg wewnętrznych i gminnych. Prace wykonano w ramach umowy na zadanie pn.: „Wykonanie nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Nowy Wiśnicz – część II”. Wartość wykonanych robót wyniosła ponad 217 tys. zł.
1. Remont drogi wewnętrznej dz. nr 489/2 w m. Łomna na odcinku o dł. 119 mb

2. Remont drogi wewnętrznej po dz. nr 545/3 w m. Stary Wiśnicz na odcinku o dł. 75 mb

3. Remont drogi wewnętrznej dz. nr 48 w m. Olchawa na odcinku o dł. 77 mb

5. Remont drogi gminnej nr 580282K w m. Kobyle (od nowej nawierzchni w kierunku przysiółka Kącina) na odcinku o dł. 130 mb

6. Remont drogi wewnętrznej dz. nr 426 w m. Wiśnicz Mały na odcinku o dł. 194 mb

7. Przebudowa drogi gminnej nr 580858K dz. nr 467/1 w m. Chronów na odcinku o dł. 93 mb

8. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 594 w m. Chronów na odcinku o dł. 55 mb

9. Remont drogi wewnętrznej ul. K. Brodzińskiego po dz. nr 105 w m. Leksandrowa; dz. nr 492 w m. Nowy Wiśnicz na odcinku o dł. 229 mb