Przekazanie sprzętu strażakom OSP

W sobotę, 14 grudnia podczas Małopolskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Pani Marta Malec-Lech uroczyście przekazała druhom gminnych jednostek OSP wyposażenie oraz komplety specjalnych ubrań strażackich.
Było to możliwe dzięki środkom pozyskanym prze Gminę Nowy Wiśnicz w ramach zadania pn. „Wsparcie jednostek OSP z terenu Gminy Nowy Wiśnicz poprzez stworzenie systemu monitorowania i ostrzegania przed klęskami żywiołowymi oraz zakup sprzętu i urządzeń” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych.
Wyposażenie, które zostało przekazane obejmuje: zintegrowany system alarmowania i ochrony ludności oraz radiotelefon nasobny cyfrowo-analogowy w ilosci 3 szt dla każdej jednostki. Natomiast ubrania specjalne w ilości 2 kpl. oraz 10 szt. kamizelek ratunkowych na jednostkę.
Wartość zadania opiewa na kwotę 207 082,80 zł ogółem.

LOGA PROJEKTU

Poniższe zdjęcia przedstawiaja uroczyste przekazanie wyposażenia strażackiego: