Imienne wykazy głosowań radnych nad uchwałami z XII sesji Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 listopada 2019 roku

W myśl art. 14 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym przedstawia się do publicznej wiadomości imienne wykazy głosowań nad uchwałami podjętymi podczas obrad XII sesji Rady Miejskiej w dniu 28 października 2019 r.

Download (PDF, 4.15MB)