Bieżące utrzymanie dróg

W ramach bieżącego utrzymania dróg Gmina Nowy Wiśnicz  wymieniła przepust w drodze po działce nr 257/7 oraz wykonała obranie rowu odwadniającego wzdłuż drogi w miejscowości Królówka.

 

W Łomnej również wykonano obieranie rowu odwadniającego wzdłuż drogi po działce nr 420 oraz nr 192.

W miejscowości Królówka “Nadole” wykonano odprowadzanie wody wzdłuż drogi po działce nr 760 poprzez ułożenie korytek ściekowych na odcinku ok. 30mb.

W Starym Wiśniczu wykonano obieranie rowów po działce nr 1734 oraz po działce nr 42 (droga wewnętrzna).