Eko-Interwencja – w jednym miejscu można zgłosić wszystkie przypadki łamania przepisów antysmogowych

Przypadki spalania odpadów, eksploatacji kotłów i kominków niespełniających wymagań uchwały antysmogowej oraz sprzedaży węgla złej jakości można już zgłaszać
za pomocą elektronicznego formularza Ekointerwencji, dostępnego pod adresem: https://powietrze.malopolska.pl/ekointerwencja.

Formularz ma usprawnić przepływ informacji między mieszkańcami a jednostkami wyznaczonymi do sprawowania kontroli w zakresie ochrony środowiska. Każde zgłoszenie, które zostanie przesłane za pomocą strony Ekointerwencji, będzie automatycznie przekierowywane do właściwego organu, który zajmie się jego weryfikacją.

Dzięki formularzowi, mieszkańcy mogą zgłaszać w jednym miejscu wszelkie przypadki łamania przepisów antysmogowych dla województwa Małopolskiego – niezależnie od miejsca pobytu, bez potrzeby szukania aktualnych danych kontaktowych do przesłania zgłoszenia. Co ważne, zgłoszenia można dokonać anonimowo.