Nowy plac zabaw w Królówce

Gmina Nowy Wiśnicz zakończyła budowę placu zabaw za budynkiem “Małej Szkoły” na działce nr 2611/1 w Królówce. W ramach prac wykonano m. in.: roboty ziemne, nawierzchnię z piasku, zamontowano istniejące i nowe urządzenia.
Całość prac opiewa na kwotę ponad 56 tys. zł brutto. Prace sfinansowano w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 oraz ze środków własnych gminy.

Poniżej zdjęcia nowego placu zabaw w Królówce: