Komunikat o przekroczeniu poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10