Prace przy rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Wiśniczu

Gmina Nowy Wiśnicz prowadzi prace w ramach zadania “Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Wiśnicz (ul. ks. Józefa Białki, Rynek, sięgacze od ul. Pogodnej, ul. Lipnicka) – etap II”. Zakres zadania obejmuje ponad 580 mb sieci wraz z przyłączami. Wartość robót na kwotę ok. 750 tys. Zadanie finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

logo EFRR