Nowy odcinek drogi w Królówce

Gmina Nowy Wiśnicz wykonała remont drogi gminnej nr 580285K po dz. nr 618 w miejscowości Królówka, polegający na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku o dł. ok. 400 mb.
Prace wykonano w ramach  zadania : “Wykonanie nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Nowy Wiśnicz”. Wartość wykonanych prac (sfinansowanych ze środków Budżetu Obywatelskiego 2019) wyniosła ok. 107 000,00 zł.

 

Komentarze są wyłączone.