Komunikat dotyczący testowego uruchomienia syren alarmowych

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu informuje, że w dniu 26 listopada 2019 r. planowany jest odbiór końcowy robót pn. “Wsparcie jednostek OSP z terenu Gminy Nowy Wiśnicz poprzez stworzenie systemu monitorowania i ostrzegania przed klęskami żywiołowymi oraz zakup sprzętu i urządzeń”.
W związku z powyższym informujemy, iż w tym dniu zostanie przeprowadzone sprawdzenie systemu i testowe uruchomienie syren alarmowych we wszystkich jednostkach OSP na terenie gminy Nowy Wiśnicz. Uruchomiony zostanie sygnał ogłoszenia alarmu (modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut) oraz sygnał odwołania alarmu (ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut).

LOGA PROJEKTU