Szkoła pamięta

„(…) dla pamięci o tych, którzy dali świadectwo odwagi, cierpienia, a nawet śmierci dla ratowania ojczyzny(…)” – pisał pan Mieczysław Rosiek w artykule poświęconym uroczystości odsłonięcia Pomnika Pamięci, która miała miejsce w Wiśniczu 23 XI 1966 r.
Pamiętając o świadectwie, jakie dali ci, którzy szli „na śmierć (…) po kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec”, uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Nowym Wiśniczu, a także działające w szkole Koło Caritas, włączyli się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”, mającej na celu podjęcie działań upamiętniających znane postaci oraz wydarzenia historyczne związane z naszym regionem.
Odwiedziliśmy groby osób zasłużonych i cenionych w naszej wiśnickiej społeczności, w tym groby zmarłych nauczycieli naszej szkoły, duchownych, lekarzy. Zapaliliśmy znicze w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi, które pozostawiły swój ślad na naszej wiśnickiej ziemi: pod Pomnikiem Pamięci na zamkowym wzgórzu, na Cmentarzu Ofiar II Wojny Światowej w Leksandrowej. Zeszliśmy również do miejsca ze względu na swoją historię szczególnego- „Debrzy”, gdzie 5 czerwca 1940 roku rozstrzelano 10 polskich patriotów. Na naszym szlaku „Szkoła pamięta” znalazły się także mogiły żołnierskie znajdujące się na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Wiśniczu , jak również, stojący w pobliżu cmentarza krzyż, spod którego w roku 1863 wyruszono do powstania styczniowego.
Wśród inicjatyw podjętych w ramach akcji „Szkoła pamięta” pani Krystyna Wnęk-Majewska wraz z młodzieżą przygotowała wymowną wystawę pt. „Wolność- słowo obraz, obraz słowo”, której motywem przewodnim było słowo „wolność” ujęte w pracach młodzieży w różnych kontekstach, wymiarach, płaszczyznach. Pani Krystyna Wnęk-Majewska przeprowadziła również lekcję „Kara dla Bochni. 12 XII 1939” upamiętniającą egzekucję zakładników pod bocheńskim wzgórzem Uzbornia. Innym rodzajem zajęć lekcyjnych, włączających uczniów w akcję „Szkoła pamięta”, była prezentacja multimedialna przygotowana przez panią Marię Stabrawę, będąca rodzajem pielgrzymki po cmentarzach świata, na których spoczywają prochy naszych rodaków.
Kolejnym działaniem podjętym w ramach akcji „Szkoła pamięta” było przygotowanie przez klasę 7a wraz z wychowawcą panią Dorotą Stus gazetki ściennej będącej formą uczczenia Święta Odzyskania Niepodległości.
11 listopada, w rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości, na wzgórzu zamkowym, pod Pomnikiem Pamięci, Burmistrz Miasta Nowy Wiśnicz, pani Małgorzata Więckowska, nawiązując do swojej wizyty w Pałacu Prezydenta RP na zaproszenie ks. kapelana Zbigniewa Krasa, od którego otrzymała zbiór wierszy „100 modlitw za Polskę”, zacytowała fragment jednego z nich. Młoda poetka pisze w nim tak: „ Tak strasznie mnie to boli/Nie wiem, czy jest to uczciwe, że nie muszę wybierać, cieszyć się wolnością czy za Polskę umierać”.
Każdy z nas dokonuje codziennie szeregu wyborów. Kryją się za nimi różne motywacje, ale żadna z nich nie każe nam dzisiaj umierać za kraj. Jednak takich właśnie wyborów dokonywali Ci, o których „Szkoła pamięta”.

Małgorzata Klimek