Rekrutacja dzieci do Klubu Malucha “Wiśnicka Akademia Maluszka”

Informujemy, że od dnia 18.11.2019 roku rozpocznie się rekrutacja dzieci do Klubu Malucha Wiśnicka Akademia Maluszka.

Poniżej zamieszczamy dokumenty jakie należy wypełnić i dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu.

Istnieje możliwość konsultacji przed złożeniem dokumentów z pracownikami biura projektu ul. Kościelna 2 – budynek szkoły pokój nr 3, lub też pod nr telefonu 14-307-05-26.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w przedszkolach, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w biurze projektu.

Opiekun pracujący, prowadzący działalność gospodarczą 

Dokumenty do pobrania:

I. Plan rekrutacji do projektu
II. FORMULARZ REKRUTACJI
III. 1a. OŚWIADCZENIE O STATUSIE NA RYNKU PRACY
IV. 1c. DEKLARACJA DNIA OBJĘCIA WSPARCIEM
V. Oświadczenie o zamieszkaniu
VI. zał. 8 Zaświadczenie o zatrudnieniu
VII. Oświadczenie samotne wychowanie-jeśli dotyczy

Opiekun przebywający na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym

Dokumenty do pobrania:

I. Plan rekrutacji do projektu
II. FORMULARZ REKRUTACJI
III. 1a. OŚWIADCZENIE O STATUSIE NA RYNKU PRACY
IV. 1b. DEKLARACJA POWROTU AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY
V.  1c. DEKLARACJA DNIA OBJĘCIA WSPARCIEM
VI. Oświadczenie o zamieszkaniu
VII.zał. 3 Zaświadczenie o urlopie
VIII. Oświadczenie samotne wychowanie-jeśli dotyczy

Opiekun bezrobotny

Dokumenty do pobrania:

I. Plan rekrutacji do projektu
II. FORMULARZ REKRUTACJI
III. 1a. OŚWIADCZENIE O STATUSIE NA RYNKU PRACY
IV. 1b. DEKLARACJA POWROTU AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY
V.  1c. DEKLARACJA DNIA OBJĘCIA WSPARCIEM
VI. Oświadczenie o zamieszkaniu
VII. zał. 2 Oświadczenie osoby bezrobotnej 
VIII. Oświadczenie samotne wychowanie jeśli dotyczy

Komentarze są wyłączone.