Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w Kopalinach

W porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Bochni Gmina Nowy Wiśnicz realizuje zadanie pn “Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2080K Kopaliny – Stary Wiśnicz w miejscowości Kopaliny i Wiśnicz Mały, gmina Nowy Wiśnicz wraz z remontem istniejących zatok autobusowych oraz przebudową istniejących zjazdów w ramach zadania inwestycyjnego rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2080K Kopaliny – Stary Wiśnicz w miejscowości Kopaliny”. W ramach zadania zostanie wykonana zatoka autobusowa oraz ok. 200 mb chodnika wraz z kanalizacją deszczową. Wartość zadania to ok. 490 tys. zł, w tym ok. 229 tys. pochodzi z budżetu Gminy.