Zakończono prace konserwatorsko-restauratorskie przy figurze w Chronowie

Gmina Nowy Wiśnicz zakończyła prace konserwatorsko-restauratorskie przy figurze kamiennej z rzeźbą “Serce Pana Jezusa i św. Józef” oraz płaskorzeźbami z 1898 r. w Chronowie.

Trwały one od września i polegały na przeprowadzeniu pełnej konserwacji technicznej i estetycznej, w wyniku której został przywrócony pierwotny wygląd kapliczki oraz powstrzymane zostały wszystkie procesy destrukcyjne. Prace zostały odebrane bez zastrzeżeń. Koszt przeprowadzonych prac wyniósł 22 000 zł. Gmina na powyższe prace pozyskała dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w kwocie 11 000 zł w ramach konkursu „Małopolska Pamięta – zachowanie zabytkowych miejsc pamięci narodowej i martyrologii”.

Zdjęcia kapliczki przed remontem:

Zdjęcia kapliczki po remoncie: