Obchody Święta Niepodległości

Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się przy wiśnickim ratuszu, skąd nastąpił przemarsz do kościoła parafialnego na czele z delegacjami ze straży pożarnych oraz szkół z pocztami sztandarowymi. O godz. 11.00 odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny, którą celebrował ks. Proboszcz Krzysztof Wąchała oraz ks. Krzysztof Ceglarz. Muzyczną oprawę zapewnił chór „Canon” oraz Strażacka Orkiestra Dęta ze Starego Wiśnicza.
W uroczystości wzięli udział mieszkańcy gminy, przedstawiciele stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych gminy, druhowie jednostek OSP, delegacje ze szkół oraz władze samorządowe na czele z Burmistrz Nowego Wiśnicza Panią Małgorzatą Więckowską, zastępcą Burmistrza Panią Reginą Wielgus oraz Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Panem Mirosławem Chodurem.
Po mszy św. uczestnicy przeszli pod pomnik na wzgórzu zamkowym, gdzie przy akompaniamencie orkiestry odśpiewano hymn, następnie odmówiono modlitwę w intencji poległych za ojczyznę. W swoim przemówieniu Pani Burmistrz przytoczyła piękną modlitwę dziecka z książki “100 modlitw za Polskę”. Kolejnym punktem programu było złożenie kwiatów i zniczy.