Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Wiśniczu

Gmina Nowy Wiśnicz zakończyła realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Wiśnicz”. Prace realizowane były w dwóch częściach. Etap I w 2018 roku objął wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami o łącznej długości blisko 5 km wraz z trzema przepompowniami ścieków. Etap II zakończono w październiku br. i objął on wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami o łącznej długości prawie 3 km wraz z jedną przepompownią ścieków. Łącznie w ramach ww. zadania w niecałe dwa lata wybudowano ok. 8 km sieci kanalizacyjnej.
Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę blisko 3 milionów zł.
Na przedmiotowe zadanie Gmina pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.