Prace przy renowacji kamiennego głazu w Leksandrowej

Gmina Nowy Wiśnicz prowadzi prace związane z renowacją kamiennego pomnika – głazu, znajdującego się w lesie pomiędzy Zakładem Karnym a cmentarzem więziennym w Leksandrowej.

Jest to miejsce męczeńskiej śmierci rozstrzelanych w dniu 5 czerwca 1940 r. przez niemieckich żołnierzy 10 zakładników, wśród nich Sługi Bożego ks. Ferdynanda Machaya.
Dla uczczenia przypadającej w przyszłym roku 80. rocznicy tego tragicznego wydarzenia, gmina w ramach konkursu pn. „Małopolska Pamięta – zachowanie zabytkowych miejsc pamięci narodowej i martyrologii” pozyskała z Województwa Małopolskiego dofinansowanie w wysokości 10 500,00 zł.
Całość prac opiewa na kwotę 37 495,30 zł.
Prowadzone prace obejmują m. in.: prace ziemne, wykonanie nowego betonowego fundamentu pod głazami, odczyszczenie i zabezpieczenie mosiężnej tablicy inskrypcyjnej oraz metalowego krzyża i łańcuchów, zagospodarowanie otoczenia, remont ścieżki. Planowany termin wykonania zadania to 15.11.2019r.

Komentarze są wyłączone.