Konkurs na hasło Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”

Uchwałą nr 1897/19 z dnia 17 października 2019r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs na hasło Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców regionu, a jego celem jest włączenie Małopolan w prace nad tym dokumentem. Zachęcamy do udziału.