Wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości dla Gminy Nowy Wiśnicz

W Tarnowie 10.10.2019 r. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podpisał 16 umów z przedstawicielami samorządu woj. małopolskiego na przekazanie środków z Funduszu Sprawiedliwości. Gmina Nowy Wiśnicz pozyskała dotację celową w kwocie 275.000,00 zł na  zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomnej. Jego zakup w znacznym stopniu poprawi funkcjonowanie, mobilność a przede wszystkim gotowość operacyjną jednostki.

„Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”