Otwarcie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Starym Wiśniczu

W niedzielę, 6 października Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Tomasz Urynowicz, Radny Województwa Małopolskiego – Stanisław Bukowiec, Burmistrz Nowego Wiśnicza – Małgorzata Więckowska  oraz przedstawicielka społeczności uczniowskiej  uroczyście otworzyli kompleks sportowo-rekreacyjny znajdujący się tuż obok Miasteczka Ruchu Drogowego w Starym Wiśniczu.

W wydarzeniu wzięli udział również Dyrektor Szkoły Podstawowej – Anna Waśko, Radni Powiatu Bocheńskiego – Bernadetta Błoniarz, Jerzy Łacny, Wiceburmistrz Nowego Wiśnicza –  Regina Wielgus, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Mirosław Chodur, Radni Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu: Władysław Stary, Jan Gazda, Marek Palej, Henryk Adamczyk, Stanisław Tabor; Dziekan Dekanatu Lipnica Murowana – Ryszard Kołodziej, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP – Sławomir Błoniarz, Prezes OSP Wiśnicz Mały – Piotr Put. Otwarcie kompleksu wpisało się w całościowy program obejmujący występy uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu. Zgromadzeni mogli obejrzeć także mecz rozegrany przez drużynę Krakowskiej Ligii Koszykówki KNBA.

Budowa boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” w  wysokości 136 tys. zł. Całkowity koszt zadania opiewa na kwotę ok. 333 tys. złotych.