Warsztaty „Uczenie się przez całe życie – wspólnie z Funduszami Europejskimi”

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A organizuje warsztaty pn. „Uczenie się przez całe życie – wspólnie z Funduszami Europejskimi”. Odbędą się one 9 października 2019 r. na Stadionie Cracovii – w Sali Konferencyjnej, przy ulicy Józefa Kałuży 1 w Krakowie, w godzinach 8.30 – 15.30.
Warsztaty skierowane są do przedsiębiorców, osób dorosłych zainteresowanych nabyciem lub rozwinięciem posiadanych umiejętności oraz do osób wracających na rynek pracy.
Celem warsztatów  jest upowszechnienie wiedzy z obszaru edukacji i kształcenia się przez całe życie, w tym w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego.
Intencją organizatorów jest połączenie elementów konferencji poprzez zastosowanie krótkich wykładów, prelekcji wprowadzających w tematykę wydarzenia z elementami warsztatów,
podczas których uczestnicy będą mogli pracować m.in. nad diagnozą konkretnych problemów/barier w pozyskiwaniu środków z FE na kształcenie pracowników czy środków na rozwój firmy.
Dzięki obecności specjalistów z Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, jak również ekspertów Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., uczestnicy zyskają okazję do bezpośredniego kontaktu, wymiany poglądów, zadawania pytań, konsultacji, możliwości skorzystania z porad na miejscu.Udział w warsztatach jest bezpłatny, a dla osób zainteresowanych dodatkowa atrakcja – możliwość zwiedzania Stadionu Cracovia.

Poniżej publikujemy program warsztatów.

Download (PDF, 221KB)

Download (PDF, 9.66MB)

Komentarze są wyłączone.