Prace w ramach bieżącego utrzymania dróg

Gmina Nowy Wiśnicz przeprowadziła prace w ramach bieżącego utrzymania dróg w Królówce oraz Muchówce. Przy Szkole Podstawowej w Królówce utwardzono parking kruszywem oraz wykonano zakrycie rowu na długości 30 mb. W tym celu wbudowano rury oraz umocniono wylot z kraty ściekowej.

W przysiółku Nadole (działka 3731/1) wykonano profilowanie wraz z poszerzeniem drogi wewnętrznej na odcinku około 130 mb. Do utwardzenia drogi zużyto 60 ton kruszywa. W ramach prac mających na celu poprawę odprowadzania wody zamontowano 2 przepusty oraz wykonano obieranie rowów.

Prace polegające na utwardzeniu dróg gminnych i wewnętrznych poprzez wywiezienie kruszywa przeprowadzono w różnych częściach ww miejscowości.

Natomiast w Muchówce wykonano profilowanie i utwardzenie drogi  wewnętrznej (działka 671) kruszywem oraz jej walcowanie. Dzięki przeprowadzonym pracom na odcinku 300 mb stan drogi znacznie się poprawił.
Stan drogi przed wykonaniem prac:

Stan drogi po wykonaniu prac: