Prawie 1,7 mln Gmina Nowy Wiśnicz pozyskała na inwestycje drogowe

Gmina Nowy Wiśnicz w ramach Funduszu Dróg Samorządowych otrzymała 1 691 720,00 zł dotacji na realizację dwóch inwestycji drogowych.

W ramach pozyskanych środków planuje się realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 580282K Stary Wiśnicz – Kobyle w km 0+000-0+363, 0+704-2+493, 2+876- 4+604” oraz „Remont drogi gminnej nr 580275K Królówka – Muchówka w km 0+000-1+060, 1+070-2+448,2+809-3+595”. Zakres powyższych działań obejmuje między innymi: wymianę podbudowy, odtworzenie poboczy, umocnienia rowów oraz położenie nowej nawierzchni asfaltowej. Planowane prace będą wykonane w dwóch etapach. Część prac rozpocznie się jeszcze w tym roku, a przetarg na powyższe zadania został już ogłoszony. Zakończenie inwestycji planowane jest na II kwartał 2020 roku.

Więcej informacji tutaj