Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach FOGR

Gmina Nowy Wiśnicz wykonała remont odcinków dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Inwestycje zrealizowano i sfinansowano są m.in. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w ramach zadania pn.  „Wykonanie nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Nowy Wiśnicz- zadanie nr 1-Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych znajdujących się na terenie gminy Nowy Wiśnicz”

Na drogach zostały wykonane podbudowy z kruszyw, nowe nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz obsypane pobocza. Prace realizowano w miejscowościach:

 1. Łomna dz. nr 129/2 – wykonanie podbudowy z kruszyw na odcinku o długości 65 mb
 2. Łomna dz. nr 159 – wykonanie nawierzchni asfaltowych z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku o długości 85 mb
 3. Połom Duży dz. nr 429/4 i 431/2 -wykonanie podbudowy z kruszyw na odcinku o długości 138 mb
 4. Królówka dz. nr 2597 – wykonanie podbudowy z kruszyw na odcinku o długości 318 mb
 5. Stary Wiśnicz dz. nr 2068 – wykonanie nawierzchni asfaltowych z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku o długości 160 mb
 6. Kopaliny dz. nr 37 – wykonanie nawierzchni asfaltowych z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku o długości 93 mb
 7. Olchawa dz. nr 299/1- wykonanie podbudowy z kruszyw na odcinku o długości 110 mb
 8. Leksandrowa dz. nr 289/2, 283/2 – wykonanie nawierzchni asfaltowych z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku o długości 47 mb
 9. Kobyle dz. nr 1397 – wykonanie nawierzchni asfaltowych z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku o długości 62 mb
 10. Wiśnicz Mały dz. nr 425- wykonanie podbudowy z kruszyw na odcinku o długości 77 mb
 11. Chronów dz. nr 467/1 – wykonanie nawierzchni asfaltowych z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku o długości 140 mb

Całkowity koszt zadania to blisko 235 000,00 zł w tym dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 117 190,66 zł.