X sesja Rady Miejskiej oraz wręczenie medali “Za Zasługi dla Obronności Kraju”

W ubiegłym tygodniu odbyła się X sesja Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu, podczas której radni podjęli uchwałę m.in. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Wiśnicz, określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, przystąpienia Gminy Nowy Wiśnicz do realizacji projektu pn.: „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym na terenie Gminy Nowy Wiśnicz poprzez dostosowanie budynku znajdującego się na działce nr 2215/1 w miejscowości Stary Wiśnicz na cele utworzenia klubu dziecięcego”, przystąpienia Gminy Nowy Wiśnicz do realizacji projektu „Klub Dziecięcy w Starym Wiśniczu” w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” – edycja 2019. , uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Połom – Duży – etap A1.

Ponadto Rada Miejska w składzie 13 radnych obecnych podjęła uchwały dotyczące współpracy z Powiatem Bocheńskim oraz Województwem Małopolskim w zakresie remontów dróg.

Podczas sesji Burmistrz Nowego Wiśnicza, Małgorzata Więckowska wręczyła również medale “Za Zasługi dla Obronności Kraju” osobom, które z różnych przyczyn nie mogły być obecne podczas uroczystości wręczenia 17 czerwca 2019r. w Ratuszu Miejskim. Pisaliśmy o tym tutaj https://nowywisnicz.pl/2019/07/01/wreczenie-medali-za-zaslugi-dla-obronnosci-kraju/