Od jutra rusza głosowanie na zadania zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego

W terminie od 10 do 27 września br. mieszkańcy gminy Nowy Wiśnicz mogą dokonać wyboru zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.
To już  V edycja przedsięwzięcia mającego na celu umożliwienie obywatelom podjęcie decyzji o wydatkowaniu części środków z budżetu Gminy Nowy Wiśnicz, a także aktywizację mieszkańców, budowanie więzi lokalnych, poznawanie reguł demokracji i samorządności.

W tym roku na liście poddanej pod głosowanie znalazło się 31 projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną. Podobnie jak w roku ubiegłym na realizację zadań w ramach BO przeznaczono kwotę 1 000 000,00 zł, którą podzielono proporcjonalnie na poszczególne miejscowości w przeliczeniu na ilość mieszkańców.

Zachęcamy do głosowania za pośrednictwem strony internetowej https://bo.nowywisnicz.pl, listownie na adres urzędu lub osobiście w sekretariacie urzędu (w poniedziałki w godz. 8:00 – 16:00 i od wtorku do piątku w godz. 7:00 – 15:00).  Karty do głosowania w formie tradycyjnej dostępne są w sekretariacie Urzędu Miejskiego bądź do druku – pobierz tutaj.