Nowe odcinki sieci wodociągowej

Gmina Nowy Wiśnicz wykonała kolejne odcinki sieci wodociągowej w miejscowości Stary Wiśnicz oraz Kobyle.

W pierwszej z wymienionych miejscowości powstała sieć o długości 166 mb wzdłuż drogi powiatowej Uszew-Nowy Wiśnicz-Nieznanowice przy granicy z Kobylem. Koszt przeprowadzonych robót to blisko 24 200,00 zł.

W Kobylu natomiast wykonano odcinek o długości 638 mb, łącznik od remizy OSP w Kobylu do działki 504/1 (Korcowa Góra). Wartość wykonanych prac to ok. 85 100,00 zł.