Informacja w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu mpzp obejmującej miejscowość Połom Duży – etap A1

Publikujemy informację w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu mpzp obejmującej miejscowość Połom Duży – etap A1.

Zarządzenie nr I/140/19 Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie wyłożonego w dniach od 01 lipca 2019r. do 31.07.2019r. do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przetsrzennego części gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Połom Duży – etap A1.

Download (PDF, 573KB)