Konserwacja kamiennych schodów wiśnickiego ratusza

Gmina Nowy Wiśnicz wykonała prace w zakresie konserwacji kamiennych schodów Ratusza Miejskiego.

Prace zrealizowano zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim oraz umową z Urzędem Marszałkowskim w ramach zadania pn.”Nowy Wiśnicz, Ratusz Miejski w Nowym Wiśniczu I poł. XVIIw. prace konserwatorsko-restauratorskie przy schodach i tarasie zewnętrznym obiektu” .

Schody, spocznik schodowy i taras, a także ściany kamienne i balustrada zostały poddane zabiegom czyszczenia, piaskowania, uzupełniono ubytki w strukturze i w spoinach oraz całość zaimpregnowano hydrofobowo.

Całkowity koszt prac opiewa na kwotę ok. 70 tys. zł. W tym dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego przyznane w ramach konkursu „Ochrona zabytków Małopolski 2019”  w wysokości 27 300 zł.