Zakończono remont drogi w kierunku wiśnickiego zamku

Gmina Nowy Wiśnicz zakończyła prace w ramach zadania pn: Remont drogi gminnej nr 580784 K – na działce nr 876/2 i 876/1 w m. Nowy Wiśnicz , nr 1 w m. Leksandrowa i nr 1316 w m. Stary Wiśnicz w km 00+000 – 0+382.

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 297 969,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych województwa małopolskiego. Całość wykonano za kwotę ponad 480 tys. zł.