Postępują prace przy budowie parku 400 – lecia

W poniedziałek, 6.08.2019r. nastąpił odbiór częściowo wykonanych prac przy realizacj zadania pn.: “Poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej z okazji 400 – lecia powstania Nowego Wiśnicza poprzez budowę parku u podnóża Zamku Kmitów i Lubomirskich”.

W zakresie robót odebranych mieści się częściowe wykonanie m.in. widowni amfiteatru, ścieżek spacerowych, robót ziemnych przy budowie placu zabaw.

Na temat zadania pisaliśmy już wcześniej.

https://nowywisnicz.pl/2017/11/09/przekazano-umowe-dofinansowanie-budowy-parku-400-lecia-wisniczu/

https://nowywisnicz.pl/2017/06/26/gmina-otrzymala-dofinansowanie-budowe-parku-400-lecia/