Nowe oświetlenie uliczne w Łomnej i Starym Wiśniczu

W ramach rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego Gmina Nowy Wiśnicz w ostatnim czasie wybudowała nowe odcinki sieci elektroenergetycznej.
Pierwszy z odcinków powstał w m. Łomna, gdzie wbudowanych zostało 5 słupów z oprawami ledowymi. Prace wykonano w ramach zadania pn. „Rozbudowa  sieci oświetlenia ulicznego  wzdłuż drogi powiatowej nr 2079K Nowy Wiśnicz – Chronów – etap II na odcinku o długości 235mb w miejscowości Łomna”.
Drugi odcinek wybudowano w m. Stary Wiśnicz na dł. 248mb wzdłuż drogi wewnętrznej po dz. 1745. Prace wykonano w ramach zadania pn. „ Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Wiśnicz- etap I”. Zamontowanych zostało 6 lamp na istniejącym i nowo wybudowanych słupach.
Wartość wykonanych robót wyniosła ok. 85 tys. zł.
Nowe oświetlenie zdecydowanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg.

Łomna

Stary Wiśnicz