Informacja dla mieszkańców

W związku z trwającym remontem Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu i przeniesieniem części referatów do budynku dawnej szkoły przy ul. Kościelnej, kontakt telefoniczny z poszczególnymi referatami jest możliwy pod następującymi numerami:

14 300 02 12 – Gospodarka Przestrzenna

14 307 06 49 – Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

14 307 05 56 – Referat Inwestycji, Remontów i Utrzymania

14 307 06 44 – Zamówienia Publiczne

14 307 04 33 – Referat Organizacji i Kontroli

14 307 05 23 – Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych